Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:60211 553 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
197.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
64 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, διδασκαλία, καθηγητές, υφηγητές, Ξαβέριος Λάνδερερ, τακτικός καθηγητής, διεύθυνση, Χημείο, ανάθεση, υφηγητές, διδασκαλία, Ιωάννης Ιωάννου, υφηγητής, αίτημα, διεύθυνση, Χημείο, Γενική Χημεία, Κ. Κρίνος (;), παύση, Δημήτριος Στρούμπος, τακτικός καθηγητής, διεύθυνση, Χημείο, Ξαβέριος Λάνδερερ, τακτικός καθηγητής, αποποίηση, Αλέξιος Πάλλης, ταμείο, ανάθεση, Ιωάννης Παπαζαφειρόπουλος, υπουργός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αναστάσιος Χρηστομάνος, υφηγητής, Χημεία, άδεια, πείραμα, αερόφως, gaz, λύχνος, κίνδυνος, ασφάλεια, Αλέξιος Πάλλης, αίτημα, ώρες διδασκαλίας, πρόγραμμα, αλλαγή, Θεόδωρος Αφεντούλης, τακτικός καθηγητής, μάθημα, ανάληψη, Φαρμακολογία, αίτημα, βοηθός, χορήγηση, Ιατρική Σχολή, εξετάσεις, τμήματα, χωρισμός, Αθανάσιος Πετσάλης, υπουργός, καθυστέρηση, μαθημάτα, έναρξη, παράταση, εορτές, Προσωρινός Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροπολογία, διάταγμα, 17 Μαΐου 1853, εορτές, προσδιορισμός, απουσίες, καταγραφή, έκτακτες διακοπές, μισθοδοσία, γραμματέας, έλεγχος, ώρες διδασκαλίας, τήρηση, μαθήματα, έναρξη, καθυστέρηση, παραδόσεις, διακοπή, καθηγητές, υπογραφές, Ξαβέριος Λάνδερερ, έλεγχος, εργαλεία, σκεύη, υφηγητές, Χημείο, εργαλεία, δαπάνες, Ιωάννης Ιωάννου, Γενική Πειραματική Χημεία, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, υπουργός, παραδόσεις, διακοπή, παράταση, Αναστάσιος Γεννάδιος, τακτικός καθηγητής, Σπυρίδων Φιντικλής, τακτικός καθηγητής, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, υφηγητής, παραδόσεις, έναρξη, Γεώργιος Ζαδές, καθηγητής, Πολεμική Ναυτική Σχολή, αναφορά, αίτημα, άδεια, Γαλλική Φιλολογία, έδρα, La Harpe, λύκειο, Σπάρτη, γυμνάσιο, διορισμός, «Αθηνά», εφημερίδα, Θεόδωρος Αφεντούλης, τακτικός καθηγητής, Φαρμακογνωστική, αίτημα, προπαρασκευαστής, υφηγεσία, προβιβασμός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Θεόδωρος Αρεταίος, έκτακτος καθηγητής, παύση, διδασκαλία, υφηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64