Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:60212 632 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
229.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
51 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, εκλογές, Ακαδημαϊκές Αρχές, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, αντιπρύτανης, κοσμήτορες, Παναγιώτης Ρομπότης, Διομήδης Κυριακού, Κωνσταντίνος Βουσάκης, Ευθύμιος Καστόρχης, συγκλητικοί, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Διονύσιος Αιγινήτης, Νικόλαος Σαρίπολος, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαζαφειρόπουλος, υπουργός, Ηρακλής Μητσόπουλος, τακτικός καθηγητής, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1864-1865, συνέλευση, καθηγητές, εκλογή, Ηρακλής Μητσόπουλος, τακτικός καθηγητής, υποψήφιος, πρυτανεία, Ευθύμιος Καστόρχης, Δαμιανός Γεωργίου, πρόσκληση, καθηγητές, εκλογή, πρύτανης, υπογραφές, Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός, κοσμήτορες, Παναγιώτης Ρομπότης, Θεολογική Σχολή, Διομήδης Κυριακού, Νομική Σχολή, Κωνσταντίνος Βουσάκης, Ιατρική Σχολή, Ευθύμιος Καστόρχης, Φιλοσοφική Σχολή, Σύγκλητος, εκλέξιμοι, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Γεώργιος Ράλλης, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Βασίλειος Οικονομίδης, Ιωάννης Παπαδάκης, Δημήτριος Ορφανίδης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, καθηγητές, εκλογή, κοσμήτορες, υποψήφιοι, Παναγιώτης Ρομπότης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική Σχολή, Διομήδης Κυριακού, Νικόλαος Σαρίπολος, Νομική Σχολή, Διονύσιος Αιγινήτης, Κωνσταντίνος Βουσάκης, Ιατρική Σχολή, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Φιλοσοφική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Μιλτιάδης Βενιζέλος, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Ράλλης, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, τακτικός καθηγητής, Θεολογική Σχολή Αθανάσιος Ρουσόπουλος, τακτικός καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, Βασίλειος Οικονομίδης, επίκουρος καθηγητής, Νομική Σχολή, Μιλτιάδης Βενιζέλος, τακτικός καθηγητής, Ιατρική Σχολή, κοσμήτορες, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1864-1865, Διομήδης Κυριακός, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Ιωάννης Σούτσος, τακτικός καθηγητής, Βασίλειος Οικονομίδης, επίκουρος καθηγητής, υποψήφιοι, κοσμητεία, Νομική Σχολή, Κωνσταντίνος Βουσάκης, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Δημήτριος Ορφανίδης, τακτικός καθηγητής, Μιλτιάδης Βενιζέλος, τακτικός καθηγητής, υποψήφιοι, κοσμητεία, Ιατρική Σχολή, Ευθύμιος Καστόρχης, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, τακτικός καθηγητής, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, τακτικός καθηγητής, υποψήφιοι, κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή, Παναγιώτης Ρομπότης, κοσμήτωρ, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, τακτικός καθηγητής, υποψήφιοι, κοσμητεία, Θεολογική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Διονύσιος Αιγινήτης, Νικόλαος Σαρίπολος, Γεώργιος Μακκάς, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, ψηφοφορία, ψήφοι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51