Παθολογικό Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60219 536 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
357.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογική ανατομία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετσάλης, υπουργός, Edmund Hartnack, μηχανικός, δωρεά, μικροσκόπιο, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Παρίσι, Καλλιβούρτζης, διδάκτωρ, Ανατομικοπαθολογικό Μουσείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5