Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:60220 428 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
305.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Αφεντούλης, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, Φαρμακολογική συλλογή, κατάλογός, Αναστάσιος Χρηστομάνος, υφηγητής, Xημεία, σκεύη, θραύση, Βλέτας , βοηθός, τακτοποίηση, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, τακτικός καθηγητής, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Σταμάτιος Κρίνος, καθηγητής, Χημεία, χορηγία, αγορά, όργανα, θραύση, Φαρμακολογικό Μουσείο, υλικά, προμήθειες, δαπάνες, Τελωνείο Αθηνών, αποστακτικά δοχεία, παραλαβή, Χημεία, Φαρμακολογία, πίστωση, Συνταγολογία, φάρμακα, Αθανάσιος Πλούμος (;), Φαρμακολογικό Μουσείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23