Οφθαλμιατρείο

Υποφάκελος uoadl:60222 534 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οφθαλμιατρείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
358.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οφθαλμιατρείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Οφθαλμολογία, αίτημα, εργαλεία, περιγραφή, καταγραφή, Πανεπιστήμιο, περιουσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3