Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:60226 450 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
217.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Δημήτριος Σεβήρος, δικηγόρος, Κάϊρο, διεκδίκηση,κληροδότημα, δωρεά, Β. Στέργιος, Μικρά Βλαχία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6