Συνεδρίαση: 15 Μαρτίου 1935

Πρακτικά uoadl:60247 670 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Μαρτίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350315
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Έδρες, προκήρυξη
Έδρα Ψυχιατρικής και Νευρολογίας, μετονομασία
Αυτοτελείς έδρες, πλήρωση
Μαυρίδης Αντ., διατριβή επί διδακτορία
Λινδιακός Σπ., διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.