Συνεδρίαση: 17 Μαΐου 1935

Πρακτικά uoadl:60250 699 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 17 Μαΐου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350517
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Διδάκτορες, αναγόρευση
Βλυσσίδης Ζαχ., διατριβή επί διδακτορία
Αβαριτσιώτης Ευαγγ., διατριβή επί διδακτορία
Αναγνωστίδης Ν., διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.