Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1935

Πρακτικά uoadl:60251 761 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας, εκλογή
Γαροφαλίδης Θ., υφηγεσία
Μαυρίδης Αντ., διατριβή επί διδακτορία
Βλαβιανός Γ., υφηγεσία, υποψηφιότητα
Ενδεικτικά Ειδικότητας
Διδάκτορες, αναγόρευση
Ήγουμενάκης Γ., διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8