Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:61469 589 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
134.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
39 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, άδεια, μετάβαση, εξωτερικό, Διομήδης Κυριακός, καθηγητής, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, γνωστοποίηση, απουσία, Σύρος, Δημήτριος Βερναρδάκης, καθηγητής, Όθων Πυλαρινός, χορήγηση, άδεια, Βασίλειος Λάκων, καθηγητής, Κωνσταντινούπολη, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Λουτράκι, διακοπές, Γεώργιος Ράλλης, καθηγητής, Παρίσι, Σπυρίδων Φιντικλής, καθηγητής, Βλαχία, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Θ. Χέλδραϊχ, επιμελητής, υγεία, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Βερολίνο, εκπαίδευση, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, Χαράλαμπος Τυπάλδος-Πρετεντέρης, καθηγητής, Κύθνος, λουτρά, Εμμανουήλ Κόκκινος, Ιωάννης Περβάνογλους, υφηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39