Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:61687 475 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
230.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
47 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, διορισμός, έγκριση, ακαδημαϊκό έτος 1876-1877, εκλογή, υποψήφιοι, συνέλευση, καθηγητές, υπογραφές, πρόσκληση, καθηγητές, κατάλογος, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, εκλογή, έγκριση, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Σπυρίδων Μπαλάνος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, διορισμοί, εκλογές, υποψήφιοι, Ακαδημαϊκή Συγκλητος, σύσταση, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47