Οφθαλμιατρείο

Υποφάκελος uoadl:61700 484 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οφθαλμιατρείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
358.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οφθαλμιατρείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, οφθαλμόμετρο, αγορές, δαπάνες, Οφθαλμιατρική συλλογή, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, συγγράμματα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9