Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:61705 519 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
198.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αριστείδης Οικονόμος, υφηγητής, αίτηση, Οικονομική Νομοθεσία, διδασκαλία, Νικόλαος Δαμασκηνός, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, σύσταση, Θεόδωρος Φλογαΐτης, υφηγητής, απουσία, ασθένεια, ζήτημα, πιστοποιητικά, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, ανάρρωση, επιστροφή, παραδόσεις, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, Ιατροδικαστική και Τοξικολογία, αναφορά, χώρος, παραχώρηση, παραδόσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25