Εθνική Βιβλιοθήκη (Υποφάκελοι 315.2, 315.3)

Υποφάκελος uoadl:61726 461 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη (Υποφάκελοι 315.2, 315.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
315.2, 315.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
190 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά, 1 έγγραφο στα Αγγλικά και 4 έγγραφα στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο, εκδόσεις, διεθνείς συνεργασίες, Congrès International des Orientalistes, École Libre des Sciences Politiques, Βουλή, πρόεδρος, πρακτικά, αποστολή, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Τεργέστη, βιβλία, Ιωάννης Περβάνογλους, Α΄ βιβλιοφύλακας, Εθνική Βιβλιοθήκη, Κωνσταντίνος Κροκιδάς, έφορος, έκθεση, Βιβλιοθήκη, Νομισματικό Μουσείο, βιβλία, απώλεια, Οθωμανική Αυτοκρατορία, νομικές διατάξεις, Γαλλία, Γερμανία, κατάλογοι, Δημήτριος Αριστάρχης, δωρεά, εβραϊκά βιβλία, παραλαβή, Τελωνείο Πειραιώς, Irish Academy, Asiatic Society, Geographical Society, βιβλία, συγγράμματα, αποστολές, παραλαβές, χειρόγραφα, πλειστηριασμός, Οδησσός, Κωνσταντινούπολη, κατάλογοι, λογαριασμοί, παραγγελίες, αγορές, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Αθήνα, Τελωνείο Πειραιώς, Τελωνείο Αθηνών, Υπουργείο Εξωτερικών, σύγγραμμα, Σαμοθράκη, πληρωμές, εντολές, κατάλογοι, λογαριασμοί, παραγγελίες, αγορές, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Αθήνα, Μουσείο του Ελληνικού Έθνους, βιβλία, προσφορά, Ιάκωβος Σούλτς, Μίνως Νικολαΐδης, Χρήστος Ζωσιμάς, Δημήτριος Πέτρου, βιβλιοδέτες, εργασίες, Παναγιώτης Ρομπότης, βιβλιοθήκη, αγορά, Αθηνά Ρομπότη, χήρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190