Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:61744 552 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
306.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
66 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 8 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία και Φαρμακογνωστική, Φαρμακολογικό Ταμείο, καθημερινά έξοδα, σκεύη, αγορά, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Φαρμακολογικό Ταμείο, φάρμακα, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, όργανα, παραγγελία, Secratan, οργανοποιός, Dorvault, λογαρισμοί, φορτωτικές, φαρμακευτικά σκευάσματα, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, συγγράμματα, βιβλιοθήκη, πλουτισμός, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Μασσαλία, φαρμακευτικές ουσίες, χημικές ουσίες, προϋπολογισμός, δαπάνες, Zahn Söhne, γυάλινα σκεύη, δοχεία, πρότυπα, σχέδια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66