Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού

Υποφάκελος uoadl:61751 495 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
175.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
68 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Ι. Νικολαΐδης, βοηθός, καθήκοντα, απαλλαγή, Γεώργιος Βαμβύλης, προπαρασκευαστής, Φαρμακευτική Χημεία και Συνταγολογία, διορισμός, Δημήτριος Σακελλαρόπουλος, βοηθός, διορισμός, Δημήτριος Βερναρδάκης, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, διορισμός, Ευστάθιος Πονηρόπουλος, βοηθός, Φυτολογικό Μουσείο, διορισμός, ορκωμοσία, Γεώργιος Δασκαλάκης, κλητήρας, Χημείο, διορισμός, Γ. Παντελάκης, καθαριστής, διορισμός, Σπυρίδων Τσουκόπουλος, βοηθός, Παθολογικό Ταμείο, Μιχαήλ Χατζιμιχάλης, καθηγητής, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Αριστείδης Μιχαηλίδης, βοηθός, Γραφείο, διορισμός, Ιωάννης Γιαν, συμβόλαιο, ανανέωση, επιμελητής, Χημείο, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, υπηρέτης, Ιωάννης Τρικαλιανός, προπαρασκευαστής, διορισμός, Τιμολέων Χόλτσμαν, βοηθός, Βοτανικό Μουσείο, παύση, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68