Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:61764 585 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
362.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Χατζημιχάλης, καθηγητής, διευθυντής, Παθολογικό Μουσείο, παρασκευάσματα, συντήρηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Χειρουργική Συλλογή, διδασκαλία, έξοδα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8