Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:61780 225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
46.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
55 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 4 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Λατινικά και 2 έγγραφα στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Wendelin Foerster, G. Henningeer, P. Eques Manger, Spalato (Σπλιτ), Franz Cattalinich, θρησκεία, Υπουργείο Στρατιωτικών, εγκύκλιος, γραφεία, στρατοδικεία, θέσεις, πλήρωση, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, συλλογές, εταιρίες, Βρυξέλλες, διαγωνισμοί, Πανεπιστήμιο, αναγραφή, Ακαδημαϊκές Αρχές, Εθνικό Πανεπιστήμιο, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, χειμερινό εξάμηνο, πρόγραμμα, έντυπο, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Αρχαιολογική Εταιρία, δόκιμοι γιατροί, δόκιμοι φαρμακοποιοί, θέσεις, προκήρυξη, φοιτητές, Γεώργιος, βασιλιάς, παρουσίαση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55