Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:61782 474 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
227.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
140 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, προσκλήσεις, καθηγητές, υφηγητές, Γεώργιος Συμβουλίδης, Ιατρικός διαγωνισμός, προσωπικότητες, κατάλογος, «Ώρα», εφημερίδα, Βουτσιναίος Ποιητικός Διαγωνισμός, ποιήματα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, εισηγητής, κρίση, Ιωάννης Βουτσινάς, πρόξενος, Οδησσός, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Πανεπιστήμιο, Μιχαήλ Μελάς, Θεόδωρος Αφεντούλης, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, κριτές, Ι. Αντωνιάδης, βραβείο, αφιέρωση, Επιτροπή προς Σχηματισμόν Εθνικού Στόλου, Εθνικός Στόλος, Αθήνα, «Αδελφότητα», Μεταφραστικός Αγώνας Οικονόμου, “Nathan”, Λέσσιγγ, “W. Tell”, Σίλλερ, “Gôtz v. Berlichingen”, Γαίτε (Γκαίτε), έκθεση, έντυπο, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αγγελίες, Θεολογικό Διαγώνισμα Νεγρεπόντου (Νεγρεπόντιο Θεολογικό Διαγώνισμα), «Αλήθεια», εφημερίδα, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, εισηγητής, έκθεση, έντυπο, «Εφημερίς», εφημερίδα, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140