Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:61787 584 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του    

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομία και Φυσιολογία, δαπάνες, αίτημα, πλήρωμη, Δημοτικό Νοσοκομείο, πτώματα, παράπονα, Φ. Πανάς (;), καθηγητής, Παρίσι, ανατομικά παρασκευάσματα, συλλογή, προσθήκες, μαιευτικά όργανα, σύνταξη, κατάλογος, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία, φαρμακολογική συλλογή, Φυσιογραφικό Μουσείο, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, φυτολλογική συλλογή, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογικό Μουσείο, Μαιευτήριο, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Δήμαρχος Αθηναίων, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Εγχειριστική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28