Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:61795 493 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
48.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
49 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αθήνα, Αρσάκειο, εξετάσεις, πρόσκληση, Υπουργείο Στρατιωτικών, εγκύκλιος, υπογραμματέας, Στρατοδικείο, θέση, πλήρωση, προκήρυξη, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Βασιλικό Αυλαρχείο, αίτημα, ονομαστικός κατάλογος, καθηγητές, υφηγητές, προσωπικό, αναγραφή, έντυπο, Ακαδημαϊκές Αρχές, Εθνικό Πανεπιστήμιο, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, Κεντρική Επιτροπή προς Σχηματισμόν Εθνικού Στόλου, Αθήνα, Εθνικός Στόλος, Δαμιανός Βουρές, φοιτητής, Μόναχο, Έλληνες σπουδαστές, Βουλή των Αντιπροσώπων, προεδρείο, θεωρείο, εισιτήρια, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49