Σχολές

Υποφάκελος uoadl:61797 214 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
46.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
135 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, νόμοι, συλλογή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Ρομπότης, θάνατος, Γεώργιος Πρινάρης, ασθένεια, καθηγητές, αντικατάσταση, Σπυρίδων Μπαλάνος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Μαιευτική Σχολή, Νομοσχέδιο, Ιατροσυνέδριο, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Υπουργείο Εσωτερικών, Ιωάννης Πύρλας, έκτακτος καθηγητής, κατάταξη, εξεταστικά τμήματα, Νομική Σχολή, Κοσμητεία, Πρυτανεία, ζήτημα, περιπλοκή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτωρ, αναφορές, υφηγητές, διδασκαλία, επιστολές, κλήρος, προσόντα, προσδιορισμός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα, διαχωρισμός, καθέδρες, αναπλήρωση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συνεδρίαση, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, βιβλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135