Εκπαίδευση (Υποφάκελος 47.1)

Υποφάκελος uoadl:61799 332 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 47.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
47.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
222 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά και 2 έγγραφα στα Ιταλικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 1 έγγραφο του έτους 1872 και 1 έγγραφο του έτους 1878.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Μιτυλήνη, Εφορία των Σχολείων, εξετάσεις, απολυτήριο, μαθητές, γυμνάσιο, μαθήματα, πρόγραμμα, Ν. Κ. Σπαθής, Αγχίαλος, Βαρβάκειο Λύκειο, αιτήματα, φοιτητές, πενία, πιστοποιητικά, μητρώο, εγγραφές, Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, νομάρχες, πληροφορίες, Διαρκές Στρατοδικείο, εισιτήρια, ανανεώσεις, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, βοηθοί, ελληνοδιδάσκαλοι, Σίφνος, έγγραφο, γνησιότητα, Ρώμη, Τοξικολογία, διδασκαλία, Τοξικολογικό Εργαστήριο, κατάρτιση, αίτημα, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, αναφορές, φοιτητές, αταξία, Τελωνείο Πειραιώς, περγαμηνές, Σάμος, Ηγεμονία, γυμνάσιο, Βελιγράδι, Γενικό Προξενείο, Φιρμιλιανός, ιεροδιάκονος, υπότροφος, Θεολογική Σχολή, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Δημήτριος Θεοφανόπουλος, υφηγητής, παραδόσεις, ώρες, ζήτημα, Ιωάννης Φωτιάδης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, κατηγορία, κληρικοί, ελλείψεις, Χημείο, πρακτικές εξετάσεις, εξέταστρα, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, υποψήφιοι, Φαρμακευτικό Σχολέιο, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, διευθυντής, Φιλολογικό Φροντιστήριο, κανονισμός, διδακτορικές εξετάσεις, δοκιμασία, εξετάσεις, εγγραφή, τροποποιήσεις, Σχολές, κοσμήτορες, Βιθυνία, Σπυρίδων Μπαλάνος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, βεβαιώσεις, πρακτικές εξετάσεις, ιατρικό επάγγελμα, διδάκτορες, φοιτητής, αιτήσεις, εισιτήριο, ανανεώσεις, όνομα, διορθώσεις, Υπουργείο Εσωτερικών, Αττική, νομάρχης, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, εξετάσεις, Θεολογική Σχολή, Χάλκη, σπουδές, απολυτήριο, εγγραφή, σύγγραμμα, παραχώρηση, απορία, Πίζα, Κέρκυρα, Ισραηλιτική Κοινότητα, παιδιά, Παθολογία, διδασκαλία, Βρεφοκομείο, φοιτητές, υπογραφές, καταγωγή, τόπος, διόρθωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222