Εκπαίδευση (Υποφάκελος 48.5)

Υποφάκελος uoadl:61805 298 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 48.5)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
48.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
301 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, φοιτητές, αιτήματα, πρακτικές εξετάσεις, Ιατρική Σχολή, πιστοποιητικά, δοκιμασία, διδάκτορες, τελειοδίδακτοι, Φιλοσοφική Σχολή, μήτρωο, εγγραφές, ηλικία, βεβαιώσεις, Νομική Σχολή, Θεολογική Σχολή, Πέτρος Κλιτζίνης, Χρήστος Ορλεάνου, Θεολογία, πρόλυτος, υπότροφος, Ρουμανική κυβέρνηση, Κωνσταντίνος Κόντος, καθηγητής, Ελληνική γλώσσα, διδασκαλία, βεβαίωση, Παναγιώτης Παυλίδης, καθηγητής, Εβραϊκή γλώσσα, Δ. Μαυροκορδάτος, Καππαδοκία, βοήθημα, Φαρμακευτικό Σχολείο, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, διευθυντής, Φιλολογικό Φροντιστήριο, δάσκαλοι, εξετάσεις, πιστοποιητικό, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ριζάρειος Σχολή, υπότροφοι, Ηλίας Αντωνόπουλος, διδάκτωρ, ειρηνοδίκης, Θεμιστοκλής Ρούβας, φοιτητής, Κέρκυρα, Νομική Σχολή, σκάνδαλο, γάμος, νομάρχες, πληροφορίες, φοιτητές, εγγραφές, ακροάσεις, Αθήνα, μητροπολίτης, Ιωάννης Γαλανός (Ιωακείμ Γαλανός), ελληνοδιδάσκαλος, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, «Περί Κυβερνήσεως του Ε. Πανεπιστημίου», έντυπο, προβλήματα, προτάσεις, ακαδημαϊκές ποινές, Federico Halbherr, Φιλολογικό Φροντιστήριο, αναφορά, εργασίες, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, απαλλαγές, εισιτήρια, εξέταστρα, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, πρόεδρος, Φαρμακευτικό Σχολείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301