Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:61807 526 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
49.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
αιτήματα, συνδρομές, συγγράμματα, έκδοση, μετάφραση, Νικόλαος Κωτσάκης, Ν. Κοτζιάς, Φιλοσοφία, πληρωμές, εντολές, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Μαναράκης, Δεληγιάννης, Γερμανική γλώσσα, γραμματική, αντίτυπα, αγορά, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, δηλητήρια, ανίχνευση, Ι. Μεγγλίδης, Γενική Παθολογία, μετάφραση, Ιωάννης Χρηστοφής, λοχίας, αγγελία, ανατύπωση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ν. Νικοκλής, Δημοσθένης, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Πλάτων, Αριστείδης Οικονόμος, «Οικονομική Επιθεώρησις», Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, Α. Ζυγομαλάς, Κάρολος Τάκερμαν, μετάφραση, συνδρομές, κατάλογος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33