Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:61809 759 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
311.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
242 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Αγγλικά, 1 έγγραφο στα Λατινικά και 3 έγγραφα στα Γερμανικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1875.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
έντυπο, «Έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης», Εθνική Βιβλιοθήκη, καθηγητές, κατάλογοι, τμήματα, Νομισματικό Μουσείο, Αρχείο, Διομήδης Κυριακός, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητές, κατάλογος, προσφερθέντα βιβλία, δωρητές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημόσια Βιβλιοθήκη, Νομισματική Συλλογή, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διαχείριση, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, διαχωρισμός, Υπουργείο Εσωτερικών, αποστολή, βιβλία, έντυπα, αλλοδαπός ταξινόμος, έγκριση, Γερμανία, Ιωάννης Παπαδάκης, καθηγητής, καταγγελία, Κωνσταντίνος, Φρεαρίτης, έφορος, παράβαση καθήκοντος, απαλλαγή, Πρωτοδικείο, Πλημελειοδικείο, διεθνείς συνεργασίες, Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Βικτώρια, Αυστραλία, πληροφορίες, ερωτήματα, Ουγγρικό Πανεπιστήμιο, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, συγχώνευση, διοίκηση, έλλειψη χώρου, χώρος, σύνταξη, κατάλογος, εφημερίδα, «Αλήθεια», 11 Μαρτίου 1866, 15 Μαρτίου 1866, 19 Μαρτίου 1866, «Πρωινός Κήρυξ», 2 Μαρτίου 1866, «Ευαγγελισμός», 3 Μαρτίου 1866, αίτημα, χρηματικό ποσό, Librairie Karl Wilberg, χειρόγραφα, γνωμοδότηση, αγορά, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Στέφανος Κουμανούδης, Σπυρίδων Φιντικλής, καθηγητές, Βασιλική Βιβλιοθήκη, Κοπεγχάγη, Δανία, διπλά αντίτυπα, σφραγίδα, βιβλιοφύλακας, δωρεές, Φίλιππος Ιωάννου, Παναγιώτης Ρομπότης, Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητές, τριμελής επιτροπή, βασιλικό διάταγμα, μικρή βιβλιοθήκη, εξαίρεση, πανεπιστημιακή περιουσία, βιβλία, διαίρεση, Βιβλιοθήκη Γοττίγγης (Göttingen), προτάσεις, πρόσληψη, βιβλιοθηκάριος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242