Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:61835 406 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ταμείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
358.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 1 έγγραφο του έτους 1864 και 1 έγγραφο του έτους 1865.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογικό Ταμείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μιλτιάδης Βενιζέλος, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογική Ανατομία, διδασκαλία, παραδόσεις, ανέγερση, Παθολογικό Μουσείο, έγκριση, παρασκευάσματα, Μουσείο Νοσηματωδών Αλλοιώσεων, ελλείψεις, προβλήματα, αίτημα, ανέγερση, αίθουσα, Ηρακλής Μητσόπουλος πρύτανης, Παθολογικό Ταμείο, έξοδα, προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7