Σχολές

Υποφάκελος uoadl:61839 395 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
31.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
24 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Θεολογική Σχολή, Παναγιώτης Ρομπότης, κοσμήτωρ, πρόβλημα, ελλείψεις, καθηγητές, καθέδρες, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γενική Πειραματική, καθηγητής, πρόσληψη, υφηγητές, εξέταση, επιτροπή, Φιλοσοφική Σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτωρ, μισθοδοσία, καθηγητές, λογιστής, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Αχιλλέας Ποστολάκας, Νομισματικό Μουσείο, γνωμοδότηση, σφραγίδα, Μεσσηνία, Δήμος, Νομική Σχολή, Νικόλαος Σαρίπολος, κοσμήτωρ, τελειοδίδακτοι, πτυχία, βαθμός, αταξία, παραδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, διδάκτορες, αναγόρευση, Χαράλαμπος Τυπάλδος-Πρετεντέρης, καθηγητής, έγγραφα, λάθος, Γκίκας Δοκός, γραμματέας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24