Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:61851 264 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αγορές – Δωρεές βιβλίων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
31.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, αγορά, βιβλία, πίστωση, προϋπολογισμός, κοσμήτορες, Σχολές, Ταχυδρομείο, Συμβουλίδης, Πετρούπολη, δωρεά, Ιπποκράτης, άποροι φοιτητές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9