Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:61900 561 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
220.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γ. Οικονόμου, Χ. Ευαγγελίδης, Ν. Κασσανδρέας, Γ. Αγγελίδης, Γ. Δημητριάδης, φοιτητές, Βέλλειο κληροδότημα, υπότροφοι, διορισμός, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Κ. Φωστηρόπουλος, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα, Ι. Βασιλειάδης, φοιτητής, αίτημα, υποτροφία, διατήρηση, Παπάζογλους, διαθήκη, δωρέα, ξενοδοχείο, Βουκουρέστι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14