Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:61901 526 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
398.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
115 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιογραφικό Μουσείο, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), δωρεά, Α. Καλός, φυσιογραφικά αντικείμενα, Ερυθρά Θάλασσα, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, όργανα, παραλαβή, Βίκτωρ Βιτάλης, Μεξικό, προσφορά, ορυκτολογικά τεμάχια, κατάλογος, αίτημα, παράσημο του Σωτήρος, Τελωνείο Πειραιώς, Κωνσταντινούπολη, Ανδρέας Ζυγομαλάς, πρόξενος, Αλεξάνδρεια, προσφορά, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, Νομισματικό Μουσείο, κατάλογοι, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Φίλιππος Ιωάννου, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητές, Φυσιογραφικό Μουσείο, κανονισμός, βασιλικό διάταγμα, λειτουργία, υπάλληλοι, οικονομική επιτροπή, έφορος, επιμελητής, καθήκοντα, ταριχευτής, φύλακας, δημόσια χρήση, Αδόλφος δε Ρόζεν (Adolf von Rozen), πρόξενος, Στοκχόλμη, αποστολή, ορυκτά, δείγματα, πρόξενος, Λονδίνο, διεθνείς συνεργασίες, Υπουργείο Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, αναφορά, έκθεση, προσθήκες, συλλογές, περιεχόμενο, δωρητές, ονόματα, απολογισμός, δαπάνες, έξοδα, μισθοδοσία, κατάλογος, προϋπολογισμός, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμή, αιτήματα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, Φυσιολογία, διδασκαλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115