Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές -Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:61920 278 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές -Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
144.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
40 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, Ανάσταση, τελετή, ακολουθία, Μητρόπολη, πρόσκληση, Δημήτριος Ορφανίδης, πρύτανης, καθηγητές, Εθνική Βιβλιοθήκη, έφορος, Επιτάφιος, Αρσάκειο, εξετάσεις, πρόσκληση, οργανική μουσική, Ράλειο βραβείο, Αγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης, πανήγυρις, Αθήνα, δήμαρχος, καθηγητές, ονόματα, υπογραφές, Ενιαύσιες Αρχές, εγκαθίδρυση, λογοδοσία, τελετή, προσκλήσεις, Βουλή, πρόεδρος, υπουργοί, Αθήνα, μητροπολίτης, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Βασιλικό Αυλαρχείο, χορός, πρόσκληση, Τρεις Ιεράρχες, εορτή, ευεργέτες, μνημόσυνο, Νικηφόρος Καλογεράς, υφηγητής, λόγος, εκφώνηση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Όλγα, βασίλισσα, εορτή, Κωνσταντίνος Α΄, διάδοχος, γέννηση, Πετρούπολη, πρεσβεία, βάπτιση, πρόγραμμα, φοιτητής, Νομική Σχολή, κηδεία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40