Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:61921 386 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ταμείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
358.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογικό Ταμείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Τελωνείο, όργανα, παραλαβή, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, διευθυντής, Παθολογικό Μουσείο, δαπάνες, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, παθολογικά παρασκευάσματα, ανατομικά παρασκευάσματα, διατήρηση, «Allgemeine Zeitung», εφημερίδα, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομικό Μουσείο, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, διδασκαλία, δαπάνες, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, Χαράλαμπος Τυπάλδος Πρετεντέρης, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28