Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:61941 495 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
135.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
39 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, ασθένεια, εξωτερικό, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, πάσχουσα υγεία, Νικόλαος Κοτζιάς, καθηγητής, Εσπερία Ευρώπη, Βιβλιοθήκες, επίσκεψη, Φιλοσοφία, νέες μελέτες, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Υπουργείο Στρατιωτικών, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, Εμμανουήλ Κόκκινος, καθηγητής, Γαλλιά, Γερμάνια, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Γεώργιος Δασκαλάκης, κλητήρας, Αιδηψός, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, καθηγητής, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, Φυσιογραφικό Μουσείο, Παρνασσός, έρευνα, συλλογή, φυσικά σώματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39