Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:61952 617 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
230.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
61 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1878-1879, έγκριση, διορισμός, Σχολές, κοσμήτορες, καθηγητές, ενημέρωση, Πρυτανεία, υποψήφιοι, εκλογή, πρόσκληση, αρχαιρεσίες, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, θάνατος, χηρεύουσα θέση, Στέφανος Κουμανούδης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, έγκριση, διορισμός, εκλογή, Κωνσταντίνος Κόντος, πρώην κοσμήτωρ, υποψήφιος, Ζήκος Ρώσης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, υποψήφιοι, εκλογή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, συγχαρητήρια αποστολή, συνελεύσεις, πρακτικά, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, υποψήφιοι, εκλογή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συμπλήρωση, ψήφοι, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Θεόδωρος Αρεταίος, Παναγιώτης Κυριακός, Βασίλειος Λάκων, Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61