Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:61966 671 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
306.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
52 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 8 έγγραφα στα Γαλλικά, 1 έγγραφο στα Ιταλικά και 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, φάρμακα, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, αποστολή, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, πρόβλημα, συναλλαγματική, λογιστής, πρακτικές ασκήσεις, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Secretan, όργανα, παραγγελία, Παρίσι, φαρμακευτικά σκευάσματα, Μασσαλία, Fernand Gendrot Neveu, λογαριασμοί, παραγγελίες, φαρμακευτική προϊόντα, κατάλογος, φορτωτικές, χημικά προϊόντα, Lenoir & Forster, Βιέννη, έκθεση, Φαρμακολογικό Φροντιστήριο, βελτιώσεις, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία, Φαρμακολογική Συλλογή, Goerlitz (Görlitz)
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52