Εκπαίδευση (Πιστοποιητικά - Φοίτηση)

Υποφάκελος uoadl:61972 306 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Πιστοποιητικά - Φοίτηση)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
33.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
175 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, καθομολογήσεις, διδάκτορες, ονόματα, υπογραφές, Νομική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, εξετάσεις, διδακτορικό αξίωμα, διδάκτορες, ονόματα, βαθμοί, Νομική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, πτυχίο, τελειοδίδακτοι, εγγραφή, τακτική παρακολούθηση, επιμέλεια, εισιτήριο, ανανέωση, Θεολογική Σχολή, Αθήνα, δήμαρχος, Φάρις, αίτημα, πληροφορίες, συνδρομή, Υπουργείο Εσωτερικών, βεβαιώσεις, καθηγητές, Στέφανος Κουμανούδης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Καλαμάτα, Εισαγγελία, Νικόλαος Τζάνες, φοιτητής, δικαστικός υπογραμματέας, Φαρμακευτικό Σχολείο, Βουλή, προεδρείο, Βουλευτικές Εκλογές, υποψήφιοι, ηλικία, Ιατρική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175