Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:61975 294 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
33.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1866.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, Νομισματικό Μουσείο, πληρωμή, νομίσματα, κατασκευή, εκμαγεία, Τελωνείο Πειραιώς, επιγραφές, πορσελάνη, δωρεά, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, Αρχαιολογική Εταιρία, μαρμάρινη πλάκα, Αρχαία Αίγυπτος, Ήρα, ναός, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7