Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:62035 565 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
316.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
179 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Αγγλικά, 2 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Royal College of Physicians, Λονδίνο, διεθνείς συνεργασίες, Ινδική μουσική, έργα, αποστολή, Καλκούτα, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, έκθεση, αίτημα, Βρετανικό Μουσείο, βιβλία, αποστολή, διεθνείς συνεργασίες, Υπουργείο Εσωτερικών, Επιτροπή επί της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας, Παγκόσμια Έκθεση, Παρίσι, διανοητικά έργα, παρουσίαση, αίτημα, Ι. Μεσηνέζης, πρόεδρος, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, «Φαρμακολογία», αντίτυπο, συγγράμματα, παραχωρήσεις, αποστολές, Βασιλική Ακαδημία Επιστημών, Λισαβόνα, Μιχαήλ Δέφνερ, βιβλιοφύλακας, χώρος, έλλειψη, συνεργαζόμενοι, επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Βένερ, λεπτουργός, Πάνος Κόκολης, βιβλία, κλοπή, Κύριλλος Αθανασιάδης, αρχιμανδρίτης, Κωνσταντινούπολη, χειρόγραφο, χρυσό νόμισμα, προσφορά, βιβλιοδεσία, εργασίες, δαπάνες, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Πέτρος Πορφυρόπουλος, κληρονόμος, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, καθηγητής, θάνατος, βιβλιοθήκη, πώληση, εκποίηση, αίτημα, Ασκληπιός Γρίβας, γιατρός, Κωνσταντινούπολη, βιβλία, δωρεά, κατάλογοι, Ελληνική Πρεσβεία, Τελωνείο Πειραιώς, Υπουργείο Εσωτερικών, Pissin, ιατροσύνεδρος, Δαμαλισμός, βιβλιοδεσία, βιβλιοδετικές εργασίες, βιβλιοδέτες, Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Πέτρου, Στυλιανός Μπαφούρης, Β. Καμπουράκης, Κ. Ματθαίος, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Αθήνα, βιβλία, παραγγελίες, λογαριασμοί, Χαρίλαος Μελετόπουλος, έφορος, περιοδικά, κατάλογοι, συγγράμματα, αποστολές, Λονδίνο, Βιέννη, τεχνικές εργασίες, έπιπλα, Αθηνά Ρομπότου (Αθηνά Ρομπότη), χήρα, Παναγιώτης Ρομπότης, βιβλιοθήκη, πώληση, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, βιβλία, δωρεές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178