Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:62054 726 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
361.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 4 έγγραφα στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, χημικές ουσίες, παραλαβή, Δημοτικό Νοσοκομείο, φορτωτικές, λάμπες, παραγγελία, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Χειρουργία, Τοπογραφική Ανατομία, διδασκαλία, δαπάνες, ηλεκτρομαγνητική μηχανή, Χαράλαμπος Τυπάλδος Πρετεντέρης, καθηγητής, Κλινική, Σύρος, υφάσματα, χειρουργικά όργανα, κλινοσκεπάσματα, παραλαβές, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, κλινικές λειτουργία, διδασκαλία, δαπάνες, κλίνες, φάρμακα, παραλαβές, όργανα, κατάλογος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30