Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:62064 453 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
355.1Β
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, διδασκαλία, δαπάνες, Ανατομία και Φυσιολογία, αίτημα, Ανατομείο, ελλείψεις, προβλήματα, αναφορά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7