Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:62070 314 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
146.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, καθηγητής, θάνατος, αναγγελία, επικήδειοι λόγοι, καθηγητές, υφηγητές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, ψήφισμα, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Αθήνα, μητροπολίτης, φοιτητές, προσκλήσεις, Επιτάφιος, ακολουθία, Ακαδημαϊκές Αρχές, λογοδοσία, χορός, Τρεις Ιεράρχες, εορτή, Πανεπιστήμιο, ευργέτες, μνημόσυνο, προσκεκλημένοι, λίστα, Αντώνιος Παπαδάκης, ευεργέτης, μνημόσυνο, Όλγα, βασίλισσα, ονομαστική εορτή, πρόγραμμα, συλλυπητήρια επιστολή, Ιωακείμ Γ΄, πατριάρχης, Κωνσταντινούπολη, Οικουμενικό Πατριαρχείο, πρεσβεία, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, απάντηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41