Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:62075 397 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
49.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Smithsonian Institution, Ουάσινγκτον, Joseph Henry, M.R. Waite, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Υπουργείο Στρατιωτικών, εγκύκλιος, γραφείς, θέσεις, πλήρωση, Στρατοδικείο, Ελεήμων Εταιρία, Αθήνα, αίτημα, συνδρομή, φύλακας, Πανεπιστήμιο, κήπος, Σύλλογος Εστία, αίτημα, αίθουσα, παραχώρηση, εκδήλωση, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αρσάκειο, εξετάσεις, πρόσκληση, Υπουργείο Εσωτερικών, Επιτροπή επί της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας, Παρίσι, Παγκόσμια Έκθεση, Εθνικός Σύλλογος, Βίκτωρ Εμμανουήλ Β, βασιλιάς, θάνατος, μνημόσυνο, πρόσκληση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17