Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:62077 294 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
51.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
62 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 7 έγγραφα στα Γαλλικά, 2 έγγραφα στα Γερμανικά και 2 έγγραφα στα Αγγλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, παραγγελίες, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Vasseur Tramond, F. Gendrot Neveu & P. Driancourt, Cornélius Roosevelt, Didot, Παρίσι, Fleischer, Λειψία, διεθνείς συνεργασίες, Αγγλία, Ελβετία, Υπουργείο Εσωτερικών, τηλεγραφήματα, επιστολές, αποστολές, τέλη, απαλλαγή, Ιούλιος Σμιτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, εργασίες, βιβλιοθήκη, προσθήκες, Ιατρική Σχολή, έγγραφα, αποστολή, αίτημα, Επιτροπή Λαχείου υπέρ των Αρχαιοτήτων, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, πρόεδρος, Οδησσός, Προξενείο, Ζανής Συναδινός, Κισνόβι, συναλλαγματική, αποστολή, Εν Αθήναις Επιτροπή προς Σχηματισμόν Εθνικού Στόλου, Πλημμελειοδικείο, εξύβριση, εισαγγελέας εφετών, Σπυρίδων Μπαλάνος, Ιωάννης Πύρλας, καθηγητές, μήνυση, Επιτροπή Εμψυχώσεως Εθνικής Βιομηχανίας, χρυσό νομισματόσημο δίπλωμα, Εθνικό Πανεπιστήμιο, Παρίσι, Διεθνής έκθεση, Αθήνα, δήμαρχος, Νόμος περί στρατολογίας ΨΙΣΤ, άρρενες, γέννηση, Αθήνα, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αρσάκειο, εξετάσεις, «Ο Βύρων», φιλολογικός σύλλογος, 25 Μαρτίου, εθνική εορτή, αίθουσα, αίτημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62