Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:62078 280 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
51.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εθνικό Πανεπιστήμιο, οριστικός κανονισμός, σύνταξη, επιτροπή, καθηγητές, συμβολή, Σχολές, κοσμήτορες, Ν. Παπαβασιλόπουλος, οικονομική συνδρομή, αιτήματα, Διομήδης Παπαβασιλόπουλος, διδάκτωρ, Μόναχο, μετεκπαίδευση, βοήθημα, έγκριση, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, «Βύρων», Φιλολογικός Σύλλογος, αίτημα, χημικά εργαλεία, φυσικά εργαλεία, παραχώρηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16