Εκπαίδευση (Υποφάκελος 50.2)

Υποφάκελος uoadl:62091 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 50.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
50.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
213 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Κανάρης, κηδεία, Γεώργιος Παπασλιώτης, μνημόσυνο, στρατιωτικά καθήκοντα, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, φοιτητές, διδάκτορες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, μητρώο, εγγραφές, ακροάσεις, Θεολογική Σχολή, Ρουμανική Κυβέρνηση, υπότροφοι, γραπτές εξετάσεις, προφορικές εξετάσεις, διδακτορία, ασθένεια, αιτήματα, πιστοποιητικά, ανάκτηση, αντίγραφα, διδακτορικό δίπλωμα, εξετάσεις, Νομική Σχολή, Ιατρική Σχολή, τελειοδίδακτοι, Πέτρος Κληντσίνης, Χρήστος Ορλεάνου, πρόλυτοι, υπότροφοι, Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, φοιτητές, αιτήματα, απορία, συγγράμματα, παραχωρήσεις, δημοτολόγιο, εγγραφή, επίθετα, αλλαγή, καταγωγή, διόρθωση, Κωνσταντινούπολη, Βλάγκα, νομοσχέδιο, βελτιώσεις, προτάσεις, φοιτητές, υπογραφές, πρόγραμμα, αλλαγή, Ιγνάτιος Μοσχάκης, υφηγητής, προαγωγή, αίτημα, φοιτητές, υπογραφές, Υπουργείο Στρατιωτικών, δόκιμοι γιατροί, πρακτικές εξετάσεις, διεξαγωγή, πιστοποιητικά, ιατρικό επάγγελμα, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213