Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:62096 304 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δικαστικά
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
51.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, υπάλληλοι, Εθνική Βιβλιοθήκη, επιμίσθιο, αποζημιώσεις, αίτημα, αγωγή, οικόπεδο, οικοδόμηση, Νεάπολη, Αθήνα, Ιάκωβος Μαλακατέν (Ιάκωβος Μαλακατές), ενοικιαστής, ενοικιαστήριο, συμβολαιογραφική πράξη, εξώδικο ειδοποιητήριο, Ιωάννης Ρεμούντας, ενοικιαστής, Γούλας Ιωαννίδης, πωλητής, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Ν. Δαμβέργης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28