Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:62097 314 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δικαστικά
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
53.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, αναφορά, Πανεπιστήμιο, οικία, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, γραφείο, οπλοστάσιο, οικοδομή, τάφρος, όμβρια ύδατα, προβλήματα, Αθήνα, Πειραιάς, Διοικητική Αστυνομία, Α. Ι. Κατακουζηνός, Νικόλαος Δαμβέργης, δικηγόρος, Χαρίλαος Μελετόπουλος, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, συμφωνητικό, Ευάγγελος Βυζαντινός, τυπογραφείο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Π. Περρής, λογοδοσία, τύπωση, Ιάκωβος Μαλακατές (Ιάκωβος Μαλακατέν), ενοικιαστής, Πανεπιστήμιο, οικόπεδο, αίτημα, αποζημείωση, Γαβριήλ Ρενιέρης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31