Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:62102 306 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
53.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
45 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, συγγράμματα, εκδόσεις, χρηματικές συνδρομές, αιτήματα, εγκρίσεις, εντολές, πληρωμές, Νικόλαος Κοτζιάς, «Ιστορία της Φιλοσοφίας», πέμπτος τόμος, Παύλος Ιωάννου, «Συστηματική Ανατομία του Ανθρώπου», Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητής, «Αθηναίος», περιοδικό σύγγραμμα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, Φυσιολογία, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, αφροδίσιες νόσοι, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, μετάφραση, κώλυμα, «Γαληνός», περιοδικό σύγγραμμα, έντυπο, Δημήτριος Κόνσολας, υφηγητής, Μαιευτική, μετάφραση, Κ. Νεστορίδης, μετάφραση, «Παγκόσμια Ιστορία», G. Weber, Αλκιβιάδης Κρασσάς, υφηγητής, «Κληρονομικόν των Ρωμαίων Δίκαιον», Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, «Φαρμακευτικόν Δελτίον», περιοδικό σύγγραμμα, Γεώργιος Πανταζίδης, διδάκτωρ, Εβραϊκή γραμματική, «Κλεις Πατρολογίας», αγορά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45