Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:62106 202 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
53.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Αγγλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, φοιτητές, όπλα, επιστροφή, οπλοστάσιο, κυρώσεις, Bristol, προξενικός πράκτορας, προξενικό αξίωμα, πρόταση, Mark Witworth
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8